Talking stick

Het is niet altijd makkelijk om naar elkaar te luisteren. In onze vergadercultuur komt het regelmatig voor dat sommigen nauwelijks aan het woord komen terwijl anderen juist continue door elkaar heen praten. We houden van discussiëren, geven graag onze mening en zijn die vaak al aan het vormen terwijl de ander nog aan het woord is. 

De Talking Stick is een eeuwenoud instrument om beter en in gelijkwaardigheid naar elkaar te luisteren. Om hindernissen uit de weg te ruimen en mensen toe te staan zich met volledige vrijheid uit te drukken. 

Hoe het werkt? Heel simpel. Diegene die de stok heeft, krijgt de volle aandacht van de anderen. De andere deelnemers mogen de spreker niet onderbreken. Wanneer je je begrepen voelt, geef je de stok door. Door dit hulpmiddel is er geen strijd om de aandacht en vallen mensen elkaar niet in de rede. 

In zijn boek ‘The 8th Habit” vertelt Stephen Covey hoe inheemse volkeren deze bijzondere traditie hebben geleerd aan de oprichters van de Verenigde Staten. Covey ziet veel kracht in dit ritueel en stimuleert het gebruik van de stok (of steen, of pen) in vergaderingen. "Dit leidt tot dieper begrip en een synergy onder het team. Elk bedrijf zou er goed aan doen om een talking stick te hebben!”