Luisteren naar schaamte

“Schaamte is heel makkelijk te begrijpen als angst voor verbreking van de verbinding.” Brené Brown onderzoekt menselijke verbindingen. “Verbinding is dé reden waarom we hier zijn, het geeft zin en betekenis aan ons leven.” Daarin speelt het gevoel 'ik-ben-niet-goed-genoeg' een belangrijke rol.  Wat mensen verhindert om een verbinding te maken, is de angst dat we het niet waard zijn om écht gezien te worden. We zijn bang om onvolmaakt te zijn.

Het omarmen van je eigen kwetsbaarheid vraagt om moed. De moed om - heel simpel - onvolmaakt te zijn. Deze kwetsbare authenticiteit is nodig om verbinding met anderen te maken. Verbinding vraagt om de bereidheid los te laten wie je denkt te moeten zijn, om te zijn wie je werkelijk bent. Maar durven we dat? En onder welke omstandigheden?

Het samen bewust stil zijn en luisteren naar een diepere, woordeloze verbondenheid kan onze openheid en moed om kwetsbaar te zijn vergroten. In de kalmte van het moment kunnen we beter en zonder oordeel naar elkaar luisteren. Elkaar werkelijk zien en horen. Deze ervaring kan ontwapenen zodat wede moed vinden echt samen te zijn.