Diepe creativiteit

Nothing is invented, for it’s written in nature first. Originality consists of returning to the origin." In de oorsprong vindt Antoni Gaudi de bron van onze diepere creativiteit. Vanuit dit nulpunt kunnen we werkelijk anders gaan kijken en anders gaan denken. Hij herinnert ons eraan dat deze creativiteit het resultaat is van een spontane afstemming met de oorsprong en niet voortkomt uit de idee dat we zelf iets volledig nieuws hebben uitgevonden.

Deze laatste positie komen we vaak tegen in het moderne denken over creativiteit. We spreken over creatief talent en hoe geniaal de mens is in haar innovatieve denken. We reken alles naar onszelf toe en stimuleren de idee dat creativiteit iets is wat we doen. We zijn er vaak trots op, werken er hard aan en voeden daarmee een subtiele vorm van arrogantie. We verrijken onze ego-posities met verhalen over hoe we onze bijzondere ideeën hebben ontwikkeld.

Deze creativiteitsmythe is tegengesteld aan de werkelijkheid. Ik vergelijk ons ego-denken met een obsessief kijken naar je navel waardoor de wereld om je heen niet langer kan worden gezien. Creativiteit vraagt juist om afstemming en openheid. Een blik waarin we onszelf vergeten om te zien wat werkelijk is. Het terugkeren naar de oorsprong vraagt om een houding waarin we onszelf juist niet als anders en bijzonder beschouwen.

We praten hier over een zijnstoestand. Een innerlijke middelpunt. Een plek waar je kunt stilstaan te midden van alle beweging. Een bewustzijnstoestand waarin we zonder afleiding en overpeinzing in het hier en nu zijn. Waarin we stevig staan in het niet-weten.

Vanuit deze innerlijke positie is ons creatieve vermogen als vanzelf afgestemd op diepere menselijke waarden. Het enige wat we ‘doen’ is het bewust en volledig aanwezig zijn in het moment. Het gaat hier dus niet om de onbewuste creatieve neiging om weg te dromen in gedachtespinsels en fantasie. Of het oppervlakkig en vaak half-afwezig associeren in een brainstormsessie.

Ik praat hier over diepe creativiteit. De creativiteit waarin ideeën ontstaan die werkelijk waarde hebben en ons helpen bij het vormgeven van onze menselijke waardigheid, oprechte betrokkenheid en liefdevolle verbinding. Voor deze ideeën kun je alleen maar dankbaar zijn. Als een gift van en aan de wereld waar we in leven.