You Who Look.

‘We think the sky is blue. We forget to realize that actually we awarded its color. So if I change your circumstance or your context of vision then I can change the color of the sky.’ Kunstenaar James Turrell maakt met zijn lichtwerken het woordeloze mysterie van ons leven invoelbaar. Zijn ruimtelijke ingrepen omlijsten het natuurlijk licht en verdiepen onze aandacht voor wat we zien. Als kijker raak je vervuld met een ademloze stilte voor de wonderlijke en tegelijk natuurlijke schoonheid van licht. In deze korte documentaire vertelt Turrell over zijn lichtkunst en hoe je kunt zien dat je ziet. “We think that things are fixed. That we receive the phenomena of the world. That we are not a part of creating that which we behold. But we are definitely part of creating what we behold. And my art is a channel to make you realize that.“