Verkeerslawaai.

De Whisstone is een zogenaamde ‘diffractor’ van het bedrijf 4silence waarmee verkeerslawaai aanzienlijk kan worden verminderd. Deze onopvallende toepassing bestaat uit een betonnen element dat op gelijke hoogte met het wegoppervlak, dicht naast de weg wordt geplaatst. In plaats van het lawaai te absorberen, buigt de diffractor het verkeerslawaai af in een opwaartse richting. Door deze afbuiging wordt de hinder in de naaste omgeving van de weg aanzienlijk verminderd. Wat is stilte-ontwerp toch mooi.