Elk gesprek eindigt in stilte.

Elk gesprek begint en eindigt in stilte. De kwaliteit van de stilte heeft invloed op de kwaliteit van de ontmoeting. Door met rustige, ontspannen aandacht te beginnen en te eindigen is de kans groter dat een vergadering tot een evenwichtig en betrokken gesprek leidt. Geef dit beginpunt en eindpunt meer aandacht en je zult zien dat de waardering voor het gesprek groeit.

Met een goede check-in leidt je de aandacht van de groep naar het hier en nu. Door hiervoor tijd te nemen en bewust te vertragen ontstaat er een atmosfeer van rust en aandachtige aanwezigheid. Ook het helder communiceren van de intentie, begeleiding en verwachtingen van het gesprek geven rust en vertrouwen. Een relevante, open vraag als check-in kan het gevoel versterken dat iedereen actief mag en kan deelnemen.

Ook het einde van het gesprek verdient bewuste aandacht en begeleiding. Wat laten de gespreksdeelnemers achter, en wat nemen ze mee.  Door een bewust afrondingsritueel te ontwerpen, kun je voorkomen dat de waarde van het gesprek verloren gaat in een onrustige en onduidelijke afronding. Door te vertragen, stilte in te bouwen en het einde van het gesprek expliciet te markeren met een reflectieve vraag, kun je de kwaliteit van de ontmoeting ook borgen.