Luwteplekken in de stad.

Plekken voor stilte in de stad? Past dat wel? En wat is daar in deze tijd voor nodig? Het boek ‘De Luwteplek’ onderzoekt wat de publieke ruimte in de stad tot plaatsen van stilte, rust en verstilling maken. Het begrip ‘luwte’ staat voor een plek in de rivier waar de stroming geen vat op heeft. Een plek in de stad om even uit de dagelijkse drukte te stappen.

Architect-scenograaf Geert Peymen en interieurarchitect Pleuntje Jellema zijn architecten van de verstilling. In ‘De Luwteplek’ volgen wij hun zoektocht naar hoe architectuur een gebaar kan stellen waardoor ruimte ontstaat voor verstilling en een ‘duurzamer mensbeeld’. 

De auteurs omschrijven zes eigenschappen die de ervaring van stilte, rust en verstilling beïnvloeden. Omsloten, poreus, betekenisvol, contrastrijk, relationeel en niet-toegeëigend. En zij laten zien hoe deze kwaliteiten met elkaar samenhangen. Zo nodigt hun werk je uit zelf op stap te gaan en luwteplekken in je eigen stad in kaart te brengen.

Het boek richt zich tot ontwerpers, beleidsmakers, stedenbouwkundigen, stadsplanners, buurtwerkers, maar zeker ook tot iedereen die luwteplekken als een meerwaarde zien in het dagelijks leven van de stad. Nu de stedelijk verdichting ons voor nieuwe uitdagingen stelt is het nog belangrijker om een stad op mensenmaat te ontwikkelen waar ruimte blijft voor stilte, rust en verstilling. De luwteplek, als een nieuwe typologie, kan de stad van de toekomst mee vormgeven.

Interesse? Bestel het boekje hier.