The Long Now

Heeft duurzaamheid te maken met tijd?  De overtuiging dat alles steeds sneller gaat, lijkt onbedoeld een samenleving te scheppen waarin natuurlijke ritmes onder druk komen te staan. Wat is het gevolg van deze tijdspaniek op het welzijn van de aarde? Vernietigen we met onze zoektocht naar meer de renovatieve vermogens van de natuur?  Zelfs de duurzaamheidsbeweging gebruikt bij haar oproep tot rust oorlogstermologie en crisismetaforen.  De Long Now Foundation probeert om die reden ons tijdsdenken te vertragen. Met een horizon van 10.000 jaar ontstaat een nieuw gevoel van bewuste aanwezigheid, rust, verantwoordelijkheid en lange termijn denken waarin het menselijk handelen als vanzelf gericht is op volgende generaties en de aarde als geheel. Voor deze tijd ontwikkelen ze in West Texas een nieuwe klok. Duurzaamheid uitgedrukt in een tijdloos nu. Een moment van 10.000 jaar. Misschien kan dit nieuwe tijdsperspectief een bijdrage leveren aan een evenwichtiger besef over onze relatie met elkaar en de aarde als geheel.