Een geluidsthermometer voor de schoolklas?

Op school slaan decibelmeters al snel door tot boven de kritieke drempel van 85dB en dat vaak uren achter elkaar. Kunnen we een mooi, gebruiksvriendelijk en effectief product ontwerpen waarmee een acceptabel geluidsniveau in de klas vanzelf kan worden gehandhaaft?

Externe omstandigheden kunnen aangepakt worden door geluidswerende aanpassingen, maar bij geluid dat wordt veroorzaakt door de leerlingen zelf, ligt de zaak moeilijker. Hierbij ligt de taak bij de leraar of lerares. Het handhaven van een acceptabel geluidsniveau is vaak een van de moeilijkste opgaven van onder-wijzend personeel. Er worden veel soorten oplossingen bedacht, maar hoe toon je bij, vooral jongere leerlingen, aan dat er teveel lawaai gemaakt wordt ?

Er zijn inmiddels een aantal speelse instrumenten ontwikkeld die visueel aangeven dat het geluidsniveau van de klas te hoog is. Zo is er een automatische systeem dat de Yackertracker heet en eruit ziet als een stoplicht. (rond de 200 euro met afstandsbediening) Groen licht betekend een acceptabel geluidsniveau, geel licht geeft aan dat de acceptabele geluidsgrens licht overschreden wordt. Een rood licht en een hoorbaar signaal betekent dat de grens is overschreden en er maatregelen moet worden genomen. Dit systeem is al een tijd in gebruik in Amerikaanse scholen en ook in Nederland zijn er scholen die hiermee werken.

Er zijn ook gratis apps ontwikkeld zoals de Too Noisy App. In deze apps kan de leraar instellen welk geluidsniveau op dit moment het beste past. Moet het even helemaal stil zijn, is er ruimte voor zacht gepraat of kunnen de kinderen gewoon met elkaar overleggen zolang ze maar niet schreeuwen.

Toch staan veel van deze apps en toepassingen nog in de kinderschoenen. De effectiviteit, gebruiksgemak en schoonheid van de oplossingen verdient meer aandacht. Ook het Stiltelab wil zich op deze ontwerp vraag richten. Ben jij ook actief met deze vraag bezig, dan komen we graag met jou in contact.

RelatiesEddie WestbroekComment