Mediteren op het werk helpt

Dat is de titel van dit NRC artikel. Sterker nog. Volgens onderzoek stimuleert meditatie de creativiteit. Het leren beheersen en richten van de aandacht heeft een directe relatie met het vermogen oplossingen te bedenken. De onderzoekers aan de Erasmus Universiteit zette een brainstormexperiment op, waarin deelnemers werd gevraagd binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk toepassingen voor drones te verzinnen. Eenderde van de deelnemers had een mindfulnessmeditatie van tien minuten gevolgd waarin ze luisterden naar opgenomen instructies, een ander deel volgde een nep-meditatiesessie waarin ze ‘hun gedachten de vrije loop moesten laten’. Een derde groep begon zonder voorbereiding met brainstormen.  Resultaat: de deelnemers die mindful gemediteerd hadden, kwamen met meer verschillende toepassingen dan de andere twee groepen. Zo bedachten ze dat drones vuurwerk konden afsteken, en ramen konden lappen van hoge gebouwen.

Inmiddels laten honderden van dit soort onderzoeken zien dat bewuste verstilling en gerichte aandachtsoefening de mentale gezondheid stimuleren en onderhouden. Maar het is nog niet even vanzelfsprekend als tandenpoetsen. Daar willen we wat aan doen. Kom je binnenkort bij het Stiltelab zelf proeven aan korte stilte-oefeningen voor dagelijks gebruik.

Screen Shot 2018-09-04 at 08.26.41.png