Do not disturb.

In het hotel gaat het vanzelf. We hangen een ‘do not disturb’ kaart aan de deurknop en kunnen er vanuit gaat dat we niet worden gestoord. Een handig visueel middel om zonder overleg of afspraken duidelijk te maken wat je op dit moment verwacht. In ons werkende leven is dat allemaal wat minder vanzelfsprekend. Of zouden we daar ook met een ‘Nadenkkamer. Zacht praten a.u.b.’ -kaart een vergaderzaal tijdelijk een ander karakter kunnen geven?

001 donotdisturbsign copy.jpg