“Veel mensen voelen chaos en onbehagen. Volgens mij heeft dat te maken met de overgang naar een nieuw tijdperk.” Aan het woord is Jan Rotman, hoogleraar transitiekunde. Zijn mantra: we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. “Het goed functioneren van het systeem hebben we belangrijker gemaakt dan het goed functioneren van de mens. De mens staat buiten spel en is gevangen in starre regels, structuren en systemen. We moeten elkaar weer gaan vertrouwen, de mens centraal stellen en veel meer gaan samenwerken.“

 
Screen Shot 2019-03-02 at 14.56.14.png

angsT

“Op het moment dat een organisatie wil veranderen, ontstaat er onrust bij mensen. Er is weerstand want het gaat in de kern om onze identiteit.“ Aldus Jan Rotmans. Bij maatschappelijke of persoonlijke veranderingen is het niet anders. Het ontkennen van angst leidt tot blokkades. Door rust en tijd te nemen en angst te herkennen en benoemen, kun je de achterliggende energie bewustworden en inzetten. Marie Curie zei het eertijds zo. “Now is the time to understand more, so that we may fear less.”

 

niet weten

 

In tijden van grote verandering is ‘niet weten’ de bron van nieuwe waarde, inzichten en ideeën. Helaas geeft ‘niet weten’ ons vaak een ongemakkelijk en onrustgevend gevoel. Het boezemt angst in en verstrekt de neiging het eigen niet-weten te ontkennen. De Chinese wijsgeer Lao-Tze zegt daarover: ‘Die weten, zijn niet geleerd. Die geleerd zijn, weten niet."‘ We moeten leren het ‘niet weten’ te accepteren. En de moed op brengen om niet te handelen tot het nieuwe weten zich aan ons voordoet. Daarvoor is rust, stilte en vertrouwen nodig.

 
000 visie niet weten.jpg
 
 
 

Onthaasten

000 visie onthaasten copy.png
 

“He was always in a hurry to get where he was not“ schrijft Leo Tolstoi in Oorlog en Vrede. “The hurrier I go, the behinder I get.” zegt het witte konijn in Alice in Wonderland. Ons jachtige, gehaaste bestaan is blind voor wat we werkelijk nodig hebben. In onze onrustige strijd om te overleven, vernietigen we elkaar en de wereld om ons heen. Diep van binnen verlangen we naar onthaasting. Een duurzame manier van leven die ons helpt te vertragen. Met deze onthaasting keert de ruimte terug om te zien wat werkelijk waarde heeft en wat we daarvoor wel of juist niet moeten doen.

diepe creativiteit

“Nothing is invented for it is written in nature first. Originality consists of returning to the origin.” stelt Antoni Gaudi. In de oorsprong vinden we de bron van onze diepere creativiteit. Vanuit dit nulpunt kunnen we werkelijk anders gaan kijken, denken en handelen. Deze bewustzijnstoestand ligt besloten in een natuurlijke stilte waarin de ruimte en tijd bestaat zonder afleiding in het hier en nu te zijn. En dat is precies waar het Stiltelab zich op richt.

 
diepe+creativiteit.jpg