Ons stilteontwerp is experimenteel van karakter. Het niet weten en op zoek gaan is zowel het beginpunt als een geïntegreerd deel van ons werk. Naast onderzoek speelt inspiratie een belangrijke rol in het op een nieuwe en verrassende manier naar de waarde van stilte kijken. Dit alles resulteert in een ontwerp waarin concrete oplossingen en toepassingen ontwikkeld zijn om stilte op een natuurlijke manier in het dagelijks leven te integreren.

 

ons Ontwerpproces

 

onderzoek

Al ons werk begint met onderzoek. We zijn daarin op zoek naar de behoeftes, ervaringen en werkelijkheid van onze opdrachtgevers. Een belangrijk deel van dit onderzoek vindt plaats in gesprekken. Met de opdrachtgever, de betrokkenen en onszelf. Verder observeren we op locatie om een beter beeld te krijgen van de bestaande situatie. Ook tijdens en na het ontwerpproces blijven we actief in gesprek met de gebruikers om de invloed en effecten van ons stilteontwerp te kwalificeren. We leggen ons onderzoek op een toegankelijke manier vast zodat de opgedane kennis makkelijk in de organisatie is te delen.

 
 
 

inspiratie

Het Stiltelab wil de aandacht en waardering voor stilte in onze samenleving versterken. Daarvoor zoeken wij het experiment op en inspireren wij met verrassende en vernieuwende vormen hoe stilte in onze wereld vorm kan krijgen. Deze inspiratie is de voeding van ons ontwerpwerk. Wij organiseren hiervoor inspiratiesessies, stiltedinners en stilte pop-up events. Deze bijeenkomsten geven mensen zowel een ervaring van stilte als ruimte voor een dieper gesprek over wat mensen in staat stelt op een kalme, bewuste en gebalanceerde manier te leven en te werken.

 
 

Ontwerp

Het Stiltelab ontwerpt eenvoudige toepassingen waarmee we stilte op een bewuste en natuurlijke manier integreren in de dagelijkse werkelijkheid van onze opdrachtgevers. Ons ontwerp komt tot stand in nauwe samenspraak met de belanghebbenden en moet naadloos aansluiten op de bestaande situatie, behoeftes en randvoorwaarden van de betrokken. Naast creatieve oplossingen richt het ontwerptraject zich ook uitdrukkelijk op de haalbaarheid en eenvoud van haar implementatie.

 
 

het gehele ontwerpproces in 1 beeld.

 
 
stilteontwerpproces.jpg

Onze ontwerpprincipes

 

Stilte-ontwerp is een vorm van social design. Social designers zoeken niet alleen naar schoonheid maar naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Het ontwerpproces is gericht op het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor sociale vraagstukken. Daarbij hanteren wij de volgende ontwerpprincipes

 
 
* De lege woonkamer van Steve Jobs. Los Altos. 1982.

* De lege woonkamer van Steve Jobs. Los Altos. 1982.

Eenvoud

Ontwerpen gaat over eenvoud. En eenvoud gaat over keuzes maken. Door alleen te behouden wat echt nodig is. Eenvoud in gebruik maakt toegankelijk en intuïtief. Eenvoud zorgt voor een gevoel van natuurlijke vanzelfsprekendheid. Het bespaart tijd en komt moeiteloos over. Of zoals ontwerper Dieter Rams zegt: “Good design is as little design as possible.”

 
* Traffic Clowns in Bogotá.

* Traffic Clowns in Bogotá.

Humor

Humor relativeert eenzijdige posities waardoor mensen opener en innovatiever worden in problemen oplossen. De burgemeester van Bogotá, Antanas Mockus, zet clowns om de bevolking bewust te maken van het vaak zeer gevaarlijke verkeer in deze miljoenen stad. Met humor en verrassende provocatie wist hij de ‘mindset’ van de stad te veranderen.

 
* Piano Stairs van Odenplan. Stockholm.

* Piano Stairs van Odenplan. Stockholm.

POsitief

Nudging is een vorm van positieve beïnvloeding door het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken. Het doel is gedrag (licht) bij te sturen, waarbij het gaat om onbewust gemaakte keuzes. Denk aan Holle Bolle Gijs die ‘dank u’ zegt als je er afval in werpt. Of deze Piano Stairs in Stockholm die mensen een leuker en gezonder alternatief geven voor de roltrap.

 
* De Ocean Cleanup van Boyan Slat.

* De Ocean Cleanup van Boyan Slat.

 

Schoonheid

‘Je verandert dingen niet door de bestaande werkelijkheid te bevechten. Om iets te veranderen, moet je een nieuw model bouwen waardoor het bestaande model in onbruik raakt.’ schreef meesteruitvinder Buckminster Fueller. ‘Als ik werk aan een probleem, denk ik nooit aan schoonheid. Maar wanneer de oplossing niet mooi is, weet ik dat het niet goed in elkaar zit.’